▸ Collaborations
▸ Revue de presse
▸ Success stories
Archevêché de Malines-Bruxelles
▸ Samenwerkingen
▸ Pers
▸ Success stories
▸ Andere Bisdommen
Het Project Betlehem

Op het beeld klikken om te downloaden het activiteitenverslag 2021-2022.

Ten dienste van de armsten,
Het project Betlehem

 “Ik wil zo graag een arme Kerk, voor de armen.” Dit waren de woorden van Paus Franciscus daags na zijn verkiezing. In diezelfde geest sprak Kardinaal Danneels tot 20 000 mensen bij de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal op 5 november 2006 wanneer hij opriep tot meer sociale woningen in de stad en ervoor pleitte om elke vrije vierkante meter beschikbaar te stellen voor minderbedeelden.

Vandaag zijn er meer dan vijftig Kerkeigendommen toegewezen aan sociale woningen in Brussel en Waals-Brabant, dankzij de nauwe samenwerking met de projectgroep en de Sociale Verhuurkantoren (SVK). In het Waalse Gewest zijn er daarnaast ook partnerships met de Associations de Promotion du Logement (APL), verenigingen voor bevordering van wonen.

Deze eigendommen van Kerkfabrieken, Verenigingen Parochiale Werken (VPW) of religieuze congregaties gaven aan bijna 700 personen (als men de ‘Betlehem’ acties in het bisdom Brugge bijtelt) met lage of gemiddelde inkomens de mogelijkheid om een fatsoenlijke woning te vinden tegen een aanvaardbare prijs. Deze woningen werden “aangereikt” door de Kerk, maar niet alleen door haar. De twee panden die vorig jaar gerenoveerd werden, zijn ons geschonken door twee vrijgevige schenkers die hun eigendom nalieten aan de Katholieke Kerk van Brussel.

Oproep van Mgr Kockerols

In de brochure “Beleidslijnen voor de diaconie in de Kerk van Brussel” deden Mgr Kockerols en de Vicariale ploeg een sterke oproep in dat verband: “De plaatselijke Kerk beschikt vaak over een huisvestingsreserve. In het raam van haar zending moeten de verantwoordelijken goed nadenken over hun bestemming. Daarbij mogen ze zich niet louter laten leiden door economische motieven of het pure behoud van het erfgoed, maar eveneens door hun evangelische bewogenheid.”

Een model om na te volgen

Het Project Betlehem heeft als doel een deel van de private huurwoningmarkt toegankelijk te maken voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen, in partnership met de Sociale Verhuurkantoren. De SVK passen gematigde huurprijzen toe: -15% in vergelijking met de markt, maar ze bieden heel wat voordelen aan de eigenaars: de garantie dat de huur steeds betaald wordt en dat het eigendom onderhouden wordt “als door een goede huisvader”. Het Project Bethlehem is initieel opgestart door de Kerk in Brussel maar reikt veel verder dan de kerkelijke structuren. Het Project Bethlehem begeleidt immers de eigenaars die hun ongebruikte pand nieuw leven willen inbrengen: ze kunnen contact opnemen op onderstaand adres.

Het Project Bethlehem is een oproep tot solidariteit voor alle eigenaars zonder onderscheid.

Begeleide administratieve formaliteiten

Concreet zal het SVK samen met het team van Betlehem na een bezoek ter plaatse een advies of een aanbod uitbrengen: schatting van de renovatiekosten, voorstel van inrichting van de ruimte, bepaling van de huurprijs … Na akkoord van de eigenaar en naargelang van de aard en de grootte van de werken worden verschillende vragen op tafel gelegd: keuze van een architect, van een aannemer, opmaak van een lastenboek, opvragen van bestekken, aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, aanvraag van renovatiepremie van het Gewest… enz. De nodige administratieve formaliteiten worden gedaan door het SVK.

De renovatie : een heikel punt

Om door het SVK beheerd te kunnen worden, moet het pand conform zijn aan de huurnormen die van toepassing zijn in het Gewest en dat brengt soms hoge kosten met zich mee. Deze zijn steeds ten laste van de eigenaar. Het Aartsbisdom Mechelen – Brussel heeft verschillende steunmaatregelen op poten gezet om de eigenaars uit het bisdom te helpen. Zo kan het Fonds Betlehem dat opgericht werd in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en gespijsd wordt door privé-schenkingen hen een aantal sommen toekennen bij renovaties.

Het Project Bethlehem is dus zowel speler als bemiddelaar, tussenpersoon en facilitator en staat ter beschikking van de eigenaars die begeleid willen worden bij de beslissing over de sociale bestemming van hun pand.

Hier klikken om de presentatiemap te downloaden.

Giften - fiscaal aftrekbaar vanaf 40€ per jaar - kunnen gestort worden op het rekeningnummer

IBAN : BE10 0000 0000 0404 - BIC : BPOTBEB1
van de Koning Boudewijnstichting
met de vermelding “182/0500/00023”.

of via deze link : https://bit.ly/DonBeth

U kunt ook een legaat overmaken aan de vzw Bethlehem en dit via het zeer voordelige ‘duolegaat’.
Meer details hierover vindt u in de brochure

‘Stel een gebaar ten voordele van de Sociale Huisvesting’ Schenkingen en testamenten
(beschikbaar op aanvraag hier)

Bevordering van de Sociale Huisvesting binnen de Katholieke Kerk –
Project Bethlehem
tel. 02/533 29 60 – Gsm 0475 / 547 881
betlehem@diomb.be